خرید آنلاین لباس بچه گانه چه فواید و مزیت هایی دارد؟

خبر

طراحی سرمشق لباس نوپا بر شالوده وزن و قد آن‌ها طبقهبندی می‌گردد در واقع نمیتوان بر پایه سن کودکان به جهت آنها الگوی لباس طراحی کرد. یک عدد دیگر از اصول پایهای در طراحی لباس کودک گانه توجه به سرعت پرورش آنها می باشد از همین رو خوبتر است تا لباس بهگونهای طراحی شود که طفل بتواند مدتزمان بیشتری از لباس استعمال کند. تزئینات لباسهای نوپا گانه می بایست تماما به لباس چسبیده و دوخته شوند تا کودک ها نتوانند آن ها را جدا کنند. در زمان طراحی به رخ انبوه، باید قد و وزن کوک را به صوت استاندارد در حیث بگیرید؛ و باید بدانید که به طور مثال: یک نوباوه 1 ساله در چه قد و وزنی استاندارد هست تا لباس را به به عبارتی رخ طراحی کنید. در طراحی لباس فرم علم آموزان خوب تر میباشد از رنگهای واضح به کار گیری شود تا آلودگی را نشان دهد و پر سرعت شسته شود؛ که متأسفانه در مرزو بوم ما همین امر شکل نمیگیرد و اکثر زمان ها از پاچههای تیره استعمال میشود. پس در هنگام طراحی اعتنا کنید که لباس اختصاصی کدام فصل است. همین مورد را نادیده نگیرید احتمال دارد در اخیر شهریور ماه از جلوی دکان کودک گانه رد میشوید و یک لباس خوشگل به جهت فرزندتان میپسندید که مطلوب فصل تابستان است. دراین فصل باید لباس هایي را به جهت فرزندان مان انتخاب نماییم کـه: 1. مانع تحرک و اسانی طفل ها نشود. اولین و مهمترین بنیادی که در طراحی لباس بچه بایستی در نظر گرفته شود، به کارگیری از رنگها شاد و روشن است. 1. اولین لباسی که بایستی کلیدی آب سرد شسته شود، لباس پنبه ای (نخی) هست ولی چه هنگام شست وشو حساس دست و چه موقع شست وشو اهمیت ماشین لباس شویی زیرا الیاف پنبه بادوام میباشند و تا هنگامی که دمای آب را ملایم و میانگین انتخاب کنید آسیبی نخواهند دید. 3. جهت اندازهگیری دور گردن می بایست در آغاز متر را روی گودی گردن قرارداد و به دور گردن آنقدر پیچید که دوباره به گودی گردن برسد. آن‌گاه برای اندازه گیری دور مچ، متر را بدور مچ قرار می دهیم ولی بایستی دقت داشته باشید متر بایستی به مدل ای باشد که دست آزادانه از آن بیرون لباس نوپا گانه چهارخونه شود. نخست یک نوار به دور کمر نوپا بسته و آنگاه متر را از کنار گردن تا بر روی نوار دور کمر امتداد می دهیم تا بتوانیم قد بالاتنه جلو را اندازهگیری نماییم مجدداً همین کار را برای اندازهگیری بالاتنهی پشت تکرار میکنیم. در ارزیابی ی به دور بازو هم بایستی به نکته ای که در میزان گیری دور سینه ذکر کردیم کار کنید.

جدید ترین مقالات  مواد شیمیایی و پایه