هدرز چیست و چگونه موتور را تقویت می کند؟

خبر

هدرز متفرقه مارک T.A یار اساسی سنتر فارغ از منبع تیپ 2 و منشا اگزوز فابریک. هرچه تخلیه دود اگزوز پرسرعت خیس و کامل تر صوت گیرد، تنفس موتور بهتر خواهد بود. چنانچه مکش و خروج دود حاصل از احتراق از سیلندر سرعت بالا نباشد، این کندی مانع رسیدن هوای نو برای احتراق خوبتر می شود. به خواسته تکمیل سیکل احتراق در پیشرانه های احتراق داخلی، باید دود حاصل از احتراق به طور تام از سیلندر ماشین خارج شود تا حساس ورود هوای تازه، عمل احتراق دوباره انجام شود. وقتی که سوپاپ دود باز می گردد گازها حساس فشار بالایی از موتور خارج شده و وارد لوله نخستین هدرز میشوند. سیستم محل ورود هوا در خودرو، نقش مهمی در نحوه عملکرد موتور داراست و یک عدد از حیاتی ترین بخش های تنفس پیشرانه، این عبور جریان هوا است؛ از سوی دیگر، هوای وارد شده به موتور، بایستی عاری از هر جور ریزگرد باشد؛ زیرا ورود ریزگردها به درون موتور، باعث کمتر ارتفاع عمر آن پارس تیوفایو وان کار می شود. هدرزها برای هر خودرویی مطلوب نبوده چرا که در اکثری از خودروها اگر هدرز نصب کنید امکان وارد آمدن جراحت ناشی از حرارت به پمپ هیدرولیک ، دینام و یا اویل ماژول وجود دارد. این جور از هدرزها حیاتی لوله هایی بلند است که از سر سیلندر تا محل ادغام لوله ها دارای یکدیگر ساخته می شود . تنوع هدرزها احتمال دارد به اندازه تنوع موتورهای ساخته شده در دنیا باشد. به هر صورت بایستی گفت هدرزهای دست سازی که اغلب به وسیله مکانیک های سنتی یا این که بعضی از صاحبین مغازه های اگزوز سازی ساخته می شوند به هیچ عنوان کارایی هدرزهای رشته ای را که بر شالوده اصول علمی شکل می گیرند را ندارند و به کارگیری از آن ها در بخش اعظمی موارد،به ارتقاء مصرف سوخت باعث میشوند.یکی دیگر از مزایایی استفاده از هدرز ،تاثیر ناچیز آن بر صدای تولیدی پیشرانه و سیستم اگزوز است.به عبارت دیگر در‌حالتی که خواستار تقویت پیشرانه خودروی خویش و کاستن از مقدار مصرف سوخت بدون ساخت سر و صدای بیشتر میباشید ، کارگزاری هدرز یکی از بهترین انتخاب ها خواهد بود.در واقع بخش زیاد زیادی از صدای تولیدی پیشرانه به وسیله گروه اگزوز (لوله ها و منبع های اگزوز) منتشر میشود. طراحان سایپا سهند اگزوز را نیز در دیفیوزر قرار دادهاند که به واسطه این تغییر دیگر مبداء اگزوز وضعیت آویزان نداشته و به نوعی نهفته شده است. سرسیلندر موتور نسبت به دسته مبنا متعدد بوده و پاشش سوخت و جرقهزنی نیز تغییرات زیادی را تجربه کردهاند. همینطور سرسیلندر این پیشرانه متفاوت از مثال پایه بوده و پاشش سوخت و جرقهزنی نیز در آن تغییراتی داشته است. هدرز اتومبیل در در میان علاقمندان به صنعت خودرو و تیونینگ موتور، کلمه و واژه ای ناشناس نمیباشد اگر چه در بین عموم چندان هم داده ها زیادی در مورد آن وجود ندارد. به گزارش سایت خبری ساعد نیوز، هدرز و کیت مکش دو قطعه ای مضاعف اصلی در در میان عشق مندان به صنعت خودرو و به خصوص عشق مندان به تیونینگ موتور میباشد. کارگزاری هدرز یکی از بهترین انتخاب ها خواهد بود.در واقع بخش دوچندان متعددی از صدای تولیدی پیشرانه توسط لوله ها و مبداء های اگزوز منتشر میشوند. هر تعدادی که این قطعه به میزان ناچیزی در صدای پیشرانه تغییر تولید می‌نماید اما همین تغییر‌و تحول دوچندان خوشایند و جذاب است. اکثر به همین برهان که هر دو آنان شبیه تیم ای از لوله ها هستند. در این مقاله عملکرد بر باز‌نگری تام این دو قطعه داریم. کارکرد مناسب یک پیشرانه، علاوه بر هوا رسانی مناسب، به خروج پر سرعت گازهای تولید شده در نتیجه احتراق از سیلندر نیز وابسته است. بهترین مدل آلیاژ می باشد و آن‌گاه از اون مدل ها استیل و خواسته از 4 به 2 به این معنی که در موتور 4 سیلندر لوله های خروجی نخست دو به دو متناظر بوده و به هم وصل می شود. علت برتری هدرز نسبت به منیفولد اگزوز این لوله های خروجی مجزاست، زیرا گازهای خروجی از هر سیلندر سوای همین که اهمیت گازهای سیلندرهای دیگر ترکیب شوند از روزنه هر سیلندر خارج می شوند. خروجی دود همین پیشرانه هم از دسته استیل (هدرز) است. از همین رو سایپا سهند یک فیس لیفت جدید و جالب نسبت به دو جور قبلی این اتومبیل محسوب میشود. سهند در واقع یک فیس لیفت تازه و جالب از ساینا محسوب میشود. اخیرا دو تصویر رندر از نمای جلو و عقب کالا نیوسدان سایپا منتشر شده که حال بخش اعظمی آن را به عبارتی سایپا سهند میدانند. وجود چنین مشکلاتی کلیدی درنظرگرفتن برچسب قیمتی پژو پارس تی یو 5 یا به عبارتی پارس LX، صورت وخیمتری به خویش گرفته می باشد و افراد اکثری را از خرید کردن همین اتومبیل پشیمان میکند. می بایست بگوییم بله. اما این کاهش آلایندگی به عوامل زیادی بستگی دارد. به همین عامل مصرف سوخت کاهش می یابد، وگرنه مصرف سوخت خود به خود تغییر‌و تحول نمی نماید و مصرف سوخت و آلایندگی به مدل رانندگی راننده بستگی دارد. کیت مکش هوا، خط مش حلی برای مکش هوای بخش اعظم از بیرون، به جهت عبور از فیلتر و ورود به سیستم سوخت در اتومبیل است. کیت های مکش هوا به علت قرار گیری در مسیر جریان آزاد هوا و همچنین فضایی بدور خیس از موتور خودرو، علاوه بر ارتقا حجم هوای ورودی، هوایی خنک خیس نسبت به وضعیت قبل را به سمت پیشرانه اتومبیل می فرستند.