SGMEDHAT – جک سقفی چیست

خبر

قسمت تحت جک سقفی از کالا لوله می باشد که قطر آن در حدود 6 سانتی متر است، ضخامت این لوله ها در حدود 2 میلی متر می باشد، نصیب بالایی جک سقفی از محصول لوله و با قطر 5 سانتی متر و ضخامت 2.5 میلی متر است، همین ترازو ها به جهت جک های صلیب دار ، U رخ عراقی ، T رخ است و می توان صلیب متحرک را در ارتفاع گوناگون ایجاد کرد. جک های سقفی صلیب دار وزنی در حدود 1 کیلوگرم دارا هستند . برای پایداری و مقاومت بالا نیاز به یک نگه دارای دارا‌هستند که جک ساختمانی می تواند این فعالیت را به خوبی انجام دهد. جک قائم مهاربندی مدلی از جک سقفی است که به جهت اخذ مقادیر بار صفحات افقی استفاده می شود، به وسیله مهاربندها، بخش های انتهایی و ابتدایی به طور تمام اثبات نگه داشته شود. در اکنون حاضر جک های سقفی U به رخ بخش اعظم در مرز و بوم عراق گزینه استعمال قرار می گیرد . کاربرد دارد که برحسب مکان آیتم به کار گیری و جور پروژه تفاوت هایی در مدل آن تولید می شود. میزان مرغوب بودن و عملکرد این جک از تحمل فشار سقف و میزان باری که به آن وارد میشود؛ معلوم میگردد. غالبا وزن جک ها از 12 کیلوگرم به بالا ایجاد می شود . کاربرد مهم جک سقفی نگه داری سقف به صورت رزوه جک سقفی اصفهان موقت می باشد. سقف زمان ساخته شدن نیاز به تکیه گهگاه داراست تا آن را نگه داراست و به زیر نریزد. جک های سقفی از لوله های سنگین و صلیب در بالای آن تشکیل شده اند . نیاز استعمال از این فرآورده در بعضی از سقف ها به شدت محسوس میباشد ، نظیر سقف های قالب بتنی که مطلقا جک سقفی اضطراری دارند. کیفیت همین متاع به خاطر همین که بتواند مقدار بار و فشار سقف را تحمل نماید و دوم این که در زمین های سست و ناهموار بتواند بایستد شایان اعتنا است. اگر شما همین مقاله آموزنده را دوست داشتید و می خواهید اطلاعات بیشتری در مورد جک سقفی و قالب لطفا از وبسایت ما دیدن کنید.