برج خنک کننده – برج خنک کن – مهتاب گستر

خبر

برج یا حوضچه دارای گردش هوای طبیعی به طور معمول به دلیل تکیه بر بادها ، DT نزدیک به 10 سکو فارنهایت را تولید می کنند. رخ 4 اشکال برج اساسی گردش هوای طبیعی. هم‌زمان کلیدی آن، هوا که گرم شده از قسمت بالایی برج بیرون می شود. دیدنی می باشد بدانید که خنک نمودن دارای جریان آب طبیعی، 95 % عمده از برجهای خنککننده مصرف انرژی و آب دارد. از لحاظ بعدها و اندازه، برجهای خنککن در مدلهای ریز پشتبامی برای ساختمانهای مسکونی تا سازههایی غولپیکر و هذلولیشکل (مانند برجهای خنککن نیروگاهها که در شکلها نشان دیتا شده است) که ارتفاعشان در حدود دویست متر و قطرشان در حدود یکصد متر میرسد، وجود دارند. همانگونه که عنوان شد برج خنک کننده مدار باز از نحوه تبادل حرارت بین آب و هوا موجب سرد شدن آب تا دمای نزدیک به دمای مرطوب محفظه می شود.بطور معمول برج های خنک کننده از ظرفیت 20 بدن تبرید تا 700 بدن تبرید بصورت تک سلول و یکپارچه قابلیلت ساخت را دارند. همین دستگاه ها چه به لحاظ بعد ها و میزان و نوع ساختار کارکردی و چه به حیث فرم و پیکربندی و دسته مونتاژ، در وضعیت متمایز امکان طراحی و ایجاد را فن محوری برج خنک کننده دارند. اختلاف دما در بین آب خروجی از برج و دمای مرطوب هوای ورودی به برج خنک کننده به تیتر نکته دارای طراحی برج تیتر می شود. برج های خنک کن مکعبی ساخت همین کمپانی به گونهای طراحی شده که حیاتی کمترین میزان ترک کاری بوده وکمترین میزان فشار برروی پیچ و مهره های موجود وارد میشود. از کلیدی ترین فعالیت های اهمیت تاسیسات یا کمپانی های صنعتی باید خدمت به موقع تجهیزات باشد. بمنظور شناخت عمده در همین نصیب از نوشته به کاربردهای برج خنک کننده (تولید و صنعت) می پردازیم. استفاده از برج های خنک کننده به قرن نوزدهم ، آغاز انقلاب صنعتی و اختراع چگالنده برای به کار گیری در موتورهای بخار برمی گردد . تبخیر اهمیت جریان آبی که از میان پکینگ های منصوب در برج عبور می‌نماید و آن را به قطرات کوچکتر کلیدی مرحله تبادل عمده تبدیل می کند ، حاصل می شود. همین مسئله موجب می‌گردد که محیطی خیس و مرطوب به مراد رویش باکتری ها، قارچها و رسوب گذاری به وجود بیاید! سازندگان برج هایی را تولید می نمایند که برای کاربردهای معمولی دمای آب را تا 7 درجه فارنهایت به دمای مرطوب نزدیک کند. بعضی برج ها مهم اختلاف دمای 5 درجه فارنهایت تولید می شوند ، ولی به طور معمول برای کاربردهای تهویه مطبوع به کارگیری نمی شوند. حوضچه کلیدی نازل اسپری می تواند در سطح زمین واقع شود یا این که ممکن می باشد روی سقف ساختمان باشد ، ولی هر کجا که باشد ، اسپری باید در قسمت حوضچه باشد. هنگامی که شما این مقاله را دوست داشتید، مایل به داده ها بیشتری در رابطه اهمیت فن 3*3 وب وب سایت خود باشید.