تعمیر برج خنک کننده – کلینیک انرژی ساختمان

خبر

برجهای خنک کننده فلزی اکثر توسط کمپانی شرکت ها بالتیمور و سارآفرین در قبلی ایجاد و عرضه میشدند. به هر مقدار برج خنک کن بعدها بزرگتری داشته باشد مرحله برهه زمانی بزرگتری خواهد داشت و همین به معنای انتقال حرارت عمده می باشد. مدار باز : مدار باز به برج هایی گفته می شود که دمای آب در تماس مستقیم مهم آب کمتر می یابد. این اقدام دوچندان مفید است، چرا که دفاتر فروش حیاتی پشیتبانی کارخانه رابطه گرفته و قطعات گارانتی دار را برای شما ارسال می کنند. نازل یا سرشلنگ : یک عدد دیگر از اجزای اهمیت و اساسی برج خنک کن نازل یا این که سرشلنگ هست که وظیفه اهمیت آن کنترل جهت آب و اسپری کردن آب گرم بر روی سینی ها می باشد. کارشناس اهمیت در نظر گرفتن اصول و پایه طراحی، برج خنک کننده آیتم حیث را فن محوری برج خنک کننده توصیه نماید. تیم به فیکس کلیدی دقت به سابقه طولانی در تعمیرات گونه های برج خنک کننده چیلر و صنایع مستقل به جهت سرویس ها در برج خنک کننده در خدمت شما دوستان عزیز میباشد. در مجموعه به فیکس به شکل رشته ای در زمانه قبل از روش اندازی و در خرداد ماه به تحلیل و تعمیر و آماده سازی برج می پردازد. در صورتی که قصد تعمیر برج خنک کننده ساختمان خود را دارید می توانید از سرویس ها دهی به فیکس استعمال کنید. در زمانه بندی های معین باید اجزا و قطعات دستگاه تحلیل شود تا مطمئن باشیم سیستم در سالم تمام فعالیت می کند. ممکن میباشد یک پکینگ فقط در نصیب بدنه و شاسی مبتلا جراحت شده باشد و و تعمیر پکینگ برج خنک کننده وقت زیادی نبرد، ولی نمونه ی دیگر آن به تمام از باطن تخریب شده و به جهت و تعمیر آن باید تماما باز شده و تمامی قطعات جدا شده و مورد بررسی قرار گیرند. در شناخت اصلی تعمیر برج خنک کننده بایستی گفت، لزومی ندارد که قطعه از عمل افتاده تعویض گردد. قطعات داخلی برج به برهان مجاورت حیاتی آب و رطوبت زیاد در گیر خوردگی می‌گردد و رسوبات فراوانی درقسمت های گوناگون برج بوجود می اورد ، همچنین برج خنک کن به استدلال رطوبت موجود در ان محفظه قابل قبولی برای پرورش جلبک ها و باکتری های بیولوژیکی فراهم کرده است.به همین عامل میباشد که این برج تهیدست خدمت های دوره ای و در بعضا موارد تعمیر برج خنک کننده می باشد. همین قطعه کارایی جالبی دارااست و این قابلیت و امکان را مهیا می نماید تا جریان افت دما ناشی از عمل های شیمیایی بازده بیشتری داشته باشد. اگر شما این مقاله را تحسین می کنید، مایلید داده ها بیشتری در آیتم برج خنک کننده ساران بدست آورید به سایت ما مراجعه کنید.