فروش اسید اگزالیک خوراکی و صنعتی+قیمت- خرید تلفنی +مشاوره رایگان-آراز تکین

خبر

اگزالیک اسید ( Oxalic acid) از گزاره ترکیبات آلی می باشد که اساسی نام های دیگری همچون اسید اکسالیک ، جوهر ترشک در دربین مردمان شناخته شده هست . اگزالیک اسید ، به عبارتی طور که از نامش پیداست یک اسید هست و جزئی از خانواده کربوکسیلیک ها است که کاربردهای مضاعف متعددی از پاراگراف پاک نمودن لکه های گوناگون دارااست . تماس چشمی: در صورتی که چشم و پلک ها اهمیت این ماده تماس پیدا کرده اند، فورا نسبت به شست و شوی آنان دارای آب تمیز و روان مبادرت نمایید. اگزالیک اسید آبپوشی شده در پیرایش مولکولی خویش به ازای هر یک مولکول از این فرآورده ، دو مولکول آب دارااست . مواد شیمیایی خورنده سبب ساز از در بین رفتن غشاهای دهن گلو و مری می شود و علاوه بر همین خطر ابتلا به نارسایی ریه ها را در قیمت اسید اگزالیک چینی پی دارد. همین ماده شیمیایی توان حل شدن در آب را دارااست و در نهایت محلول حاصله که از ترکیب آب و اگزالیک اسید به وجود می آید ، محلولی بی رنگ است . اسید اکسالیک مخلوط شیمیایی هست که به شکل بلور هایی سپید رنگ دیده می شود . کماکان که متوجه شدید یکی از روش های استفاده از اسید اگزالیک در زنبورداری استفاه از دستگاه دود اسید اگزالیک میباشد که در این مورد در جمله بعدی به طور تمام صحبت کرده ایم. اسید اگزالیک به طور معمول با گرم نمودن فرمات سدیم حیاتی هیدروکسید سدیم تهیه و تنظیم می شود تا اگزالات سدیم ایجاد شود که به اگزالات کلسیم تبدیل شده و اهمیت اسید سولفوریک تحت درمان قرار می گیرد تا اسید اگزالیک آزاد بدست آید. از دیگر خصوصیت های همین ماده می قدرت به حساسیت همین مخلوط به گرما اشاره کرد . به علاوه همین ادغام شیمیایی کاربردی ، در اتانول و دی اتیل اتر هم قابلیت و امکان حل شدن دارد و می توان به جهت کارها متفاوت از این ویژگی به کارگیری کرد . در این رخ به این مخلوط ، اگزالیک اسید دو آبه می گویند . اگزالیک اسید ، یک مخلوط ارگانیک از خانواده دی کربوکسیلیک اسیدها می باشد و فرمول شیمیایی آن به رخ C2H2O4 می باشد . جهت آگاهی از بها اسید اگزالیک چینی در شروع صفحه از منوی کاربرد اسید در زنبورداری، اسید اگزالیک چینی را گزینش نمایید تا بها آن مشخص و معلوم و امکان افزودن آن به سبد خریدتان میسر گردد. در اینجا عمده به تحلیل وب وب سایت خرید اسید اگزالیک چینی.