چگونه بهترین دوزینگ پمپ را انتخاب کنیم؟

خبر

معمولا از دوزینگ پمپ های سلونوئیدی به جهت فشار و دبی های کم به کارگیری دوزینگ پمپ دیگ بخار می شود. دبی همین پمپ ها به صورت دستی و یا اتوماتیک و بسته به شرایط روند قابل تغییر می باشد. پمپ های اندازه گیری شیمیایی Accepta برای کاربردهایی از پاراگراف دوز شیمیایی تصفیه آب، دوز بیوسید برج خنک کننده، دوز بازدارنده، کنترل و تهیه pH، دوز مواد شوینده، کاربردهای تصفیه شیمیایی استخر و بخش اعظمی دیگر از کاربردهای فرآیند تجاری و صنعتی ایده آل هستند. در مراحل رنگرزی شیمیایی و عملیات شیمیایی لباس استفاده می شود. مترینگ سلونوئیدی، کنترلرها و تجهیزات جانبی آنها در سراسر جهان تبدیل کرده است. اصلی هدف ساخت پمپ های تزریق شیمیایی و تجهیزات مربوط به آن سرگرم به عمل هستند. شرکت اتاترون تخصص ویژهای در ایجاد پمپ مترینگ و تزریق شیمیایی، کنترلرها و سیستمهای دوزینگ شیمیایی دارد. آنها همینطور برای دوز کودها و سایر مواد بازدارنده رشد در کشاورزی به کار گیری می شوند. از آنان در تزریق مواد ضدعفونی کننده مثل کلر و نیز مواد اسیدی و بازی و آنتی اسکالانت ها ی دوز بیوسیدها و مهارکننده ها در خنک سازی. اورجینال عمل جابجایی مثبت می باشد که حرکت روده ها را مشابه سازی می کند. مغازه اینترنتی آتورشاپ ارائه دهنده ی گونه های دوزینگ پمپ ها با مناسب ترین میزان مرغوب بودن و بهترین مارک می باشد که برای راهنمایی در تعیین کارشناسان ما فراهم ی پاسخگویی و راهنمایی شما میباشند. از آنان برای افزودن مواد شیمیایی در مزرعه کشاورزی برای نبرد مهم آفات و حشرات استعمال می شود. از آنان برای افزودن دستور العمل های غذایی و محافظت ایمنی مواد غذایی به جهت ترکیب نمودن اجزای خوراک به مقدار دلخواه به کار گیری می شود. آن ها به محافظت بافت ترکیب خوراک یاری می کنند و به نوبه خویش به محافظت سلامت مصرف کنندگان امداد می کنند. مراقبت از سالم پرسنل آن و همچنین مراقبت محفظه زیست یاری میکند. به جهت محافظت مقدار pH آب، کمیت کلر و مراقبت میزان مرغوب بودن آب استعمال می شود. بنابر همین دوچندان اهمیت است که بدانید ماده شیمیایی که استعمال می کنید اجزای پمپ شمارا در معرض چه واکنش های شیمیایی قرار می دهد. که به راحتی به جهت توصیه آنلاین در دسترس هستند. برای منعقد در سیستم تصفیه از آلومینیم سولفات (Aluminum Sulfate)، هیدروکسید سولفات آلومینیوم کلرید استفاده می شود. کوپلینگ ها برای انتقال بدور و گشتاور از ماشین محر ک به اتومبیل متحرک به کارمیروند.وظیفه ی دیگر کوپلینگ از میان بردن نا هم محوری ،انتقال بارهای محوری مابین دو خودرو و تهیه و تنظیم شافت های محرک و متحرک در درمقابل سائیدگی می باشد. اگر شما هر مدل سوالی در ارتباط اصلی چه جایی و نحوه به کار گیری از دوز پمپ دارید، می توانید اساسی ما در برگه وب تماس بگیرید.